ಕಾರವಾರ: ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ

 ಕಾರವಾರ: ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ
Share this post

ಕಾರವಾರ, ನ 19, 2021: ಕಾರವಾರ-ಅಂಕೋಲಾ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ 711 ಮಿ.ಮಿ ವ್ಯಾಸದ ಎಂ.ಎಸ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಕೊಳವ ಮಾರ್ಗ ಹಾರವಾಡ ಬಳಿ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನ 19 ಮತ್ತು 20 ರಂದು ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಕಾರವಾರ, ಅಂಕೋಲಾ, ಸೀಬರ್ಡ್ ನೌಕಾನೆಲೆ, ಆದಿತ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿ. ಬಿಣಗಾ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to our newsletter!

Other related posts

error: Content is protected !!