Yakshagana shows: March 24

 Yakshagana shows: March 24
Share this post

Kateel Mela:

 1. Saroja V Kulal, Konkanabailu, Mukka, Surathkal (Yakshagana Ganeshapura Katipalla).
 2. M Nelaya Suvarna and children, ‘Vinay Nivas,’ Banangadi, Kallamundkur.
 3. Raghavendra Achar, ‘Shanthibhavana,’ Bajpe (Yakshagana at Kateel Kshetra- Sri Saraswathi Sadana’).
 4. N K Friends, Near Neerapalke Church, Muduperar.
 5. Lakshmi Kulal, Nellimar, Badagabelluru.
 6. Asha Karunakara Shetty, ‘Panduranga Nivasa,’ Chunnabhatti, Mumbai (Yakshagana at Kateel Kshetra- Sri Mahalakshmi Sadana.)

Mandarthi Mela:

 1. H R Manjunath and Children, Basti, Kateehakkalu
 2. Bhaskar Bhandari, Shivanugraha, Katgodu, Rattadi
 3. Lalithamma Ramchandra Simse, B H Kaimara, N R Pura Taluk.
 4. Manasa Eshwara Gowda and children, Halmutturu, Koppa.
 5. Manjunath Acharya and children, Hosamatha, Korgi.

Dharmasthala Mela:

Venue: Kuntuvani
Seva By: Srinivasa Ganapathi Shetty and family.
Prasanga: Veeramani-Narakasura Moksha

Subscribe to our newsletter!

Other related posts

error: Content is protected !!