ಉಕ್ರೇನ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗರೀಕರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ

 ಉಕ್ರೇನ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗರೀಕರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ
Share this post

ಮಂಗಳೂರು,ಫೆ.25, 2022: ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಉಕ್ರೇನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲೀ ಅವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗರೀಕರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಲ್ಲಿರುವ ತುರ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೊಠಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1077 ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ: 0824-2442590ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸ್ ಆಪ್ ನಂಬರ್: 9483908000 ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದು ಹಾಗೂ http://ukraine.karnataka.tech/ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Subscribe to our newsletter!

Other related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!