ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪರ್ಯಾಯದ ಪ್ರಥಮ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ

 ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪರ್ಯಾಯದ ಪ್ರಥಮ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ
Share this post

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮಠದಲ್ಲಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಸಾಗರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಚತುರ್ಥ ಪರ್ಯಾಯದ ಪ್ರಥಮದಿನದಂದು ಅಷ್ಟಮಠಾಧೀಶರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.

Subscribe to our newsletter!

Other related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!