Daily Panchangam

 Daily Panchangam
Share this post

July 20: Saturday

Udupi: Sunrise: 06.14 am Sunset: 07.00 pm

Udupi Paryaya Panchanga (Drik Ganita)

 • Samvatsara: Krodhi
 • Ayana: Dakshina
 • Rutu: Greeshma
 • Masa (Solar): Mithuna
 • Masa (Lunar): Ashada
 • Paksha: Shukla
 • Tithi: Chaturdashi
 • Nakshatra: Poorvashada

Vishesha:


Udupi Sri Poornaprajna Panchanga (Drik Ganita)

 • Samvatsara: Krodhi
 • Ayana: Dakshina
 • Rutu: Greeshma
 • Masa (Solar): Mithuna
 • Masa (Lunar): Ashada
 • Paksha: Shukla
 • Tithi: Chaturdashi (till 06.00 pm)
 • Nakshatra: Poorvashada (till next day 01.49 am)

Vishesha:

Tithi Nirnaya Panchanga

 • Samvatsara: Krodhi
 • Ayana: Uttara
 • Rutu: Greeshma
 • Masa (Solar): Mithuna
 • Masa (Lunar): Ashada
 • Paksha: Shukla
 • Tithi: Chaturdashi
 • Nakshatra: Poorvashada

Vishesha:

EventsRahu Kala details:

DayTime
Sunday04.30- 06.00
Monday07.30-09.00
Tuesday03.00-04.30
Wednesday12.00-01.30
Thursday01.30-03.00
Friday10.30-12.00
Saturday09.00-10.30

Recent NewsSubscribe to our newsletter!

Other related posts

error: Content is protected !!