ಶ್ರೀ ನಾಗ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ತಿಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

 ಶ್ರೀ ನಾಗ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ತಿಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
Share this post

ಕಾರವಾರ, ಡಿ, 18, 2021: ಪ್ರತಿವರ್ಷ ದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವು ಡಿ 19 ದಂದು ಶ್ರೀ ನಾಗಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಹಟ್ಟಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ತಿಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು.

ಅಂದು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು, ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಟ್ಟಿಕೇರಿಗೆ ಸಾಗಿ ದೇವಿ ಹೊಸ್ತಿಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಸದ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತನು ಮನ ಧನದಿಂದ ಸಹಕರಿಸಲು ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ದೇವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to our newsletter!

Other related posts

error: Content is protected !!