ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ಸಹಿತ ಆರು ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊಣೆ

 ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ಸಹಿತ ಆರು ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊಣೆ
Share this post

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 02, 2021: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರವು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ, ಅಂಗಾರ ಸಹಿತ ಆರು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

Subscribe to our newsletter!

Other related posts

error: Content is protected !!