ಉಡುಪಿ: ೪೦ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

 ಉಡುಪಿ: ೪೦ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
Share this post

ಉಡುಪಿ, ಅ 30: ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ೪೦ ಸಾಧಕರಿಗೆ (ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿದೆ.

ಸಾಧಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿವರ:

Subscribe to our newsletter!

Other related posts

error: Content is protected !!