Tags : Maripooje

ಕನ್ನಡ

ಕಾಪು ಮಾರಿ ಪೂಜೆ: ಮದ್ಯ ಮರಾಟ ನಿಷೇಧ

ಕಾಪು ಮಾರಿ ಪೂಜೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ , ಕಾಪು ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. Read More

error: Content is protected !!