ಶಾಸಕ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ನಾಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು: ಡಿಸೆಂಬರ್ 15

 ಶಾಸಕ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ನಾಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು: ಡಿಸೆಂಬರ್ 15
Share this post

ಬೆಳಗ್ಗೆ 09:30 ಗಂಟೆ : ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭೇಟಿ – ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿ

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಗಂಟೆ : ಮೀಟಿಂಗ್

ಸಂಜೆ 04:30 ಗಂಟೆ : ಮೀಟಿಂಗ್

ಸಂಜೆ 6:00 ಗಂಟೆ : ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ

Subscribe to our newsletter!

Other related posts

error: Content is protected !!