ಶ್ರೀವಿಭುದೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಆರಾಧನೆ

 ಶ್ರೀವಿಭುದೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಆರಾಧನೆ

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ, ಅದಮಾರು ಮಠದ ಶ್ರೀವಿಭುದೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಆರಾಧನೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಈಶಪ್ರಿಯತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು,ಪಲಿಮಾರು ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಮತ್ತು ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಪಾದ್ಯವನ್ನಿತ್ತರು

Share this post

Subscribe to our newsletter!

Other related posts