ಅನಂತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ

 ಅನಂತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ,ಅನಂತನ ವೃತದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದರು,ಪರ್ಯಾಯ ಅದಮಾರು ಶ್ರೀ ಈಶಪ್ರಿಯತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಮಹಾಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

Share this post

Subscribe to our newsletter!

Other related posts